Algemene Voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Voor producten die zijn besteld bij Kastvisie gelden de Algemene Voorwaarden voor de doe-het-zelfbranche van de VWDHZ, tot stand gekomen in september 2013 in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer zullen worden behandeld conform de Algemene Voorwaarden en de in artikel 13 daarvan opgenomen geschillenregeling.